Arroyos: productes (eines de tall, màquines, pulits i abrasius, útils d'amarrament i subjecció, plaquetes i portaeines, metrologia), distribució, representació, noticies i contacte.

Treballem amb els millors fabricants mundials d'eines de tall (UOP, Sandvik, Tanoi, Boride, Xebec, Mahr) i amb clients de diferents sectors: fabricants de maquinas-eines, automoció, aeronàutic, ferroviari, naval, motlles, matrius, construcció, farmaceútic, mecanitzat convencional...

Els nostres productes: eines de tall (freses, broques, mascles, serres), màquines (tallar expulsors, xaflanadores , afiladores, llimadores, amoladores), polit i abrasius (llimes, pedres per a polir, moles, barretes, discs abrasius, pastes de diamant, feltres), útils d'enganxi i subjecció (portabroques, portapinces, cons, mordasses, calsos, maquinària d'inducció), plaquetes i portaeines (fresat, taladrat, torn) i metrología (calibres, micrómetres, comparadors, palpadors).